Gordon Renouf, Good Environmental Choice Australia